Žiadosť o cenovú ponuku na plot

ÚvodŽiadosť o cenovú ponuku na plot

Vyplnením priloženého formulára sa e-mailová adresa zákazníka vloží do našej databázy.

Môžeme tak pravidelne so zákazníkom komunikovať a vytvárať si s ním pozitívny vzťah. Ten môže neskôr viesť k spolupráci.

Zákazník automaticky dostane niekoľko po sebe následujúcich e-mailov.

V nich mu ponúkneme niekoľko špeciálnych bonusov a výhod.

 

Vyplňte tento formulár dôkladne, prosím, aby sme sa vyhli neskorším nedorozumeniam.

Uveďte aj svoje meno v kolónke obchodný zástupca. Na základe toho budeme vedieť, že sa jedná o vášho zákazníka.

Ďakujeme.